İş Güvenliği

Güvenli KKD: Vücut Koruyucular Bizi Nasıl Korur?

Güvenli KKD: Vücut Koruyucular Bizi Nasıl Korur?

Kişisel Koruyucu Donanım gruplarından olan vücut koruyucular sınfındaki kkd giysileri, vücudumuzu dış etkenlerden koruyan güvenlik donanımıdır.

Koruyucu giysi kullanmadığımız durumlarda elektrik çarpabilir, kimyasal madde üzerine döküldüğünde ciltte tahriş, yaralanma olabilir, aşırı sıcak ve soğuk ortamlardan dolayı vücutta yanıklar oluşabilir, sıcak soğuk ortamlardan dolayı ısı çarpması olabilir, gazlarla çalışmada tahriş ve yaralanmalar olabilir.

Vücut Koruyucular Bizi Nasıl Korur?

Tedbirler hiyerarşisinin son halkası kişisel koruyucu donanım olmakla birlikte bu kişisel koruyucu donanımların diğer tedbirlere göre daha önemsiz olduğu anlamına gelmemektedir. Keza, iş kazası sonucu yaralanma ve meslek hastalıkları ile kişi arasındaki son bariyer kişisel koruyucu donanım olup bundan öte başka bir tedbir bulunmamaktadır.

Refrektif Giysiler; Başta karanlıkta yapılan işlerde olmak üzere, çalışanların zamanında fark edilebilmeleri için yansıtıcı giysi kullanmaları sağlanmalıdır.

Yağıştan ve Soğuktan Koruyan Giysiler: Olumsuz hava koşullarına karşı koruyucu giysiler önerilmelidir. İnşaat işlerinde, açıkta yapılan metal işlerinde, havanın etkisiyle oluşacak sağlık tehlikeleri hesaba katılmalıdır. Yağmur, kar nedeniyle giysileri ıslanması veya soğuktan, rüzgârdan veya ıslak zeminden dolayı bedenin üşümesi durumlarında koruyucu giysilerin giyilmesi sağlanmalıdır.

Koruyucu Giysi : Kimyasal ve mikrobiyolojik maddelerle çalışma sırasında (kimyasal kirlenmenin olduğu alanlarda, bakım çalışmalarında (asbest, poliklorlu bifenil, küfler, dışkılarla) çözücü maddelerle, atık su teknik bölümlerinde, püskürtmeyle kat atma çalışmaları (sağlığa zararlı veya zehirli maddeler) sırasında özel koruma giysileri kullanılmalıdır. Yangına dayanıklı yapıların bazı bölümlerinde, sıcak malzemelerin yakınında ısı yalıtım folyoları kullanılmalıdır.

Güvenli KKD

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne uygun olmayan ürünün güvenliği şüphelidir. Ambalajının yırtık ve özensiz olup olmadığına dikkat edilmelidir

Kişisel koruyucu donanım, mevzuattaki tanımıyla; kişiyi bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korumak amacıyla tasarlanmış ve üretilmiş kişilerce takılan, tutulan ve giyilen her türlü donanımı ifade eder. İşyerlerinde çalışanlarca kullanılan baret, koruyucu gözlük, toz maskesi gibi ürünler kişisel koruyucu donanımlara örnek olarak verilebilir.

Kullanımı süresi içinde normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürünü ifade etmektedir. Temel sağlık güvenlik gerekleri ise Kişisel Koruyucu Donanımın insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarıdır. Temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılayan KKD’ler güvenlidir.

Koruyucu Giysiler Nelerdir

Koruyucu giysi kullanmadığımız durumlarda elektrik çarpabilir, kimyasal madde üzerine döküldüğünde ciltte tahriş, yaralanma olabilir, aşırı sıcak ve soğuk ortamlardan dolayı vücutta yanıklar oluşabilir, sıcak soğuk ortamlardan dolayı ısı çarpması olabilir, gazlarla çalışmada tahriş ve yaralanmalar olabilir.

Düşmelere karşı kullanılan donanım

 • Düşmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte)
 • Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte)
 • Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşütçü kemeri)

Diğer Koruyucu giysiler:

 • Koruyucu iş elbisesi (iki parçalı ve tulum)
 • Makinelerden korunma sağlayan giysi (delinme, kesilme ve benzeri)
 • Kimyasallardan korunma sağlayan giysi
 • İnfrared radyasyon ve ergimiş metal sıçramalarına karşı korunma sağlayan giysi
 • Isıya dayanıklı giysi
 • Termal giysi
 • Radyoaktif kirlilikten koruyan giysi
 • Toz geçirmez giysi
 • Gaz geçirmez giysi
 • Flüoresan maddeli, yansıtıcılı giysi ve aksesuarları (kol bantları, eldiven ve benzeri)
 • Koruyucu örtüler.

Vücut Koruyucular Nelerdir?

 1. Özel koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori III
  Açıklama:
  Bu kategori aşağıdakileri de kapsar:
  -Dalgıç elbiseleri ve su kayağı için koruyucu giysiler vb. spor aktiviteleri için kullanılan koruyucu giysiler
  -Silahlı kuvvetler ve emniyet güçleri harici kullanım için kurşun geçirmez elbise (örneğin özel güvenlik görevlileri)
  -Silahlı kuvvetler ve emniyet güçleri hariç kullanım için bulaşıcı etkenlere karşı koruyucu giysiler
 2. Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori III
 3. Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş giysiler ve/ veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori III
 4. Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori III
 5. Kimyasallara veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı sınırlı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori III
  Not: Üretici, ürünün neye karşı ve ne kadar süre koruma sağladığını belirtecektir.
 6. Atmosferden tam yalıtım sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori III
 7. Mesleki kullanımda olağanüstü veya aşırı olmayan hava şartlarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori I
 8. Yüzeysel mekanik etkilere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori I
 9. Kullanıcıları 50 oC’yi geçmeyen sıcaklıklara veya tehlikeli darbelere, sıcak parçaların işlenmesinden doğan risklere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar :Kategori I
 10. Kurşun geçirmez giysi ve yelek, biyolojik kirlenme veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı koruyan giysi dahil Silahlı Kuvvetler ve Emniyet güçlerince kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : KKD Değil
  Açıklama: silahlı kuvvetler ile emniyet güçleri haricinde kullanılan ve yukarıda belirtilen giysiler KKD’dir ve koruma sağladıkları riskin türüne göre kategorize edilirler
 11. Özel kullanım için olağanüstü veya aşırı olmayan hava koşullarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : KKD Değil
 12. Üniforma dahil normal giysi ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarları veya spor kıyafetleri ve/veya aksesuarları (özel koruma sağlamayan) : KKD Değil
 13. Yüksek görünürlülük sağlayan giysi : Kategori II
 14. Yüksek görünürlülük sağlayan aksesuarlar (örneğin yansıtıcı çıkartmalar ve takılan aksesuarlar ) : Kategori II
 15. Yüksek görünürlülük sağlayan araçlar (yansıtıcı anahtarlık, yansıtıcı ve/veya florasan malzemeli sırt çantaları) : KKD Değil

Koruyucu Kıyafet Kullanımında dikkat dilecek hususlar:

 • Kıyafetler temiz olmalı, yırtık olmamalı
 • Çalışılan ortama uygun kıyafet seçilmeli
 • Vücudu sıkmayan, rahat olacak koruyucu kıyafetler seçilmeli

Ortam güvenliği

Giyim ve tekstil ürünlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine azami önem göstermekteyiz. Çalışma ortamlarında kişisel koruyucu ekipman kullanılacaksa gerekli KKD alımı ve kullanımı yapılmaktadır. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir